O tornìn a contâ… in cjar e vues!

E dopo de pause d’Istˆåt o varês viodût che l’Ostarie e je tornade in vore, e sabide che al ven o tornarìn ancje in cjar e vues, cuntun event dulà che o fasarìn ce che o savìn fâ miôr: contâ contis.

Duncje SABIDE AI 11 DI SETEMBAR, tor 7 sot sere, a UDIN, li dal curtîl di Palaç Mantiche in vie Manin, l’Ostîr Rafaêl Serafin al contarà la CONTE DAL MÊS DI SETEMBAR insieme cu la Coghe Fuguline. Ma nol è dut ca: mi an dit che al sarà ancje il Berlon Michêl Londar cun incursions a sorprese. E duncje se o sês in citât par Friuli Doc (ma o podês ancje vignî di pueste) vignît a cjatânus che us spietìn pardabon vulintîr.

Il spetacul al è ispirât a la iniziative de Conte dal Mês, che i nestris aventôrs di date viere di sigûr si visaràn: tal 2020 di fat o vevin mandˆåt une volte al mês une conte lungje speciâl, mai publicade sul sît, scrite di pueste dal Ostîr pai iscrits ae Liste di Contecurte, insieme cu la coghe Fuguline che cui siei articui nus spiegave lis tradizions furlanis peadis a ogni stagjon dal an, e la lôr origjin. E sabide si podarà scoltâ propit la Conte di Setembar, dulà che i Benandants a scombatin cun lis Striis, che ancje se la vessis za lete, sintîle dal vîf e je dute une altre robe!

E al sarà ancje un anunzi speciâl di une grande novitât che o sin daûr a preparâ… ma di chest no podìn dî nuie ancjemò…

L’ingrès al è sore nuie fin al esauriment dai puescj. Se al plûf l’event si fˆås tal Salon di Onôˆr dal Palaç Mantica, simpri in vie Manin 18 a Udin.

Benandant o Strie, cui vinçaràial? Us spietin sabide che e ven a Udin par scuvierzilu!

La Sartore

Discjame la locandine dal event

Cjale su Google Maps dulà che al sarà l’event

 

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît