LiO: Isulis

Lets in Ostarie: Isulis di Stiefin Morat CE LIBRI ISAL? Un libri di poesiis, di cuasi 90 pagjinis, dutis voltadis ancje par talian (e ben) pe golaine de Kappa vu Discanto. I 58 componiments, mai masse luncs, cualchi volte curtissims, a son dividûts in 4 parts: Dopu Friscu, Mârs, San Pauli, Arcipelacs. MA CUI ISAL L’AUTÔR? Stiefin Morat, ancje contecurtârs [...]

Lei dut

LiO: Donald dal Tiliment

Lets in Ostarie: DONALD DAL TILIMENT di Stiefin Morat CE LIBRI ISAL? Un romanç par furlan dal 2001 cun dentri i dissens di Cristian Inzerillo, scrit intun furlan naif e edit di Cormôr Salvadi, par cure di Pauli Cantarut. Al à 140 pagjinis, une ande di fumut, plui che di libri, e nuie presit e isbn sul daûr de cuvierte. [...]

Lei dut

Site Footer