La buine scuele

Mê none mi contave che, une volte, di furlans studiâts no jerin tancj e i mestris a vignivin sù dal Meridion.  Gno barbe Nello, in prime elementâr, al veve une mestre siciliane e al faturave une vore par capîle, tant che jê, par judâlu tai compits par cjase, e scugnive dispès disi di lâ a cjatale par fâsi tornâ a [...]

Lei dut

Amarcord Lipsia 98

THEATRE OF TRAGEDY, LOVE LIKE BLOOD e ATROCITY a sunin intune lezendarie sabide di sere di fin di mai 98 intun imens hangar. Miârs di gotics ur batin lis mans. Dulà si viodial un spetacul cussì? In cualchi univiers paralêl? No. Al Wave-Gotik-Treffen di Lipsia. E je stade chê la mê prime volte, di bessôl, in tren. Mi vevin stiçât [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît