Pocis

Mi cridin simpri, a cjase, parcè o ai pôre des robis dulà che no si cjale dentri. Ma jo une volte o ai bevût un raiat, te scjate dal lat, e cumò o vuei bevi dome tes butiliis di veri.  Parfin lis pocis mi spaurissin: o pensi simpri che si podarès lâ sot fintremai a finîle tal mieç dal mont.  [...]

Lei dut

Nezara viridula

disen a temperis di E. Marangone Picinine e verde i si poie sul dêt grant dal pît. Lui al ripe l’aiar, dibant. Al sossole, e cuant che il tuf i rive al nâs, scunît, al salte. Tu tornis di scuele e tô mari e à voie di coionadis. O vin cjatât un lavôr, ti dîs, pleiant lis soreceis. Cerce il [...]

Lei dut

I spirts a regnâ

“A son stâts a regnâ là dai Taurs usgnot passade” e contave agne Anute in ta chê sere a fâ file te stale di barbe Agnul, “àn sdrondenât cjadenis dute la gnot, fasint spaurî lis vacjis e il taur”, i frutins, discocolant i voi pe maravee e curiositât, a scomençavin bielzà a sgrisulâsi di pôre, e Anute lant indenant: “a [...]

Lei dut

Çufs

Si svee malcuiet, cu la bocje sute, impastade, netantsi i dincj cu la lenghe. La sere indenant, platant la man fassade sot la taule e dentri de manie, al veve glotût la cene in premure e si jere ficjât tal jet, cence nancje doprâ il spacetin. Sô mari e sô pari no si jerin inacuarts di nuie.  La feride lu [...]

Lei dut

Ogni trê

Une bave e ficje i dêts sot la maiute e Gjise e à i sgrisui. Sô none e zuiave cui temporâi, e sô fie cumò e je denant dal barcon, in spiete. «Che fâtu?» «Nie… mi plâs il timp cuant che si fâs sù», i rispuint la piçule, cence nancje voltâsi.  Gjise e lasse colâ il discors e si piert [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît