Posts dal Blog

Contecurte a Gonars

Joibe di sere, inte suaze di "Ator pal pradisut", un bielissime rassegne di culture furlane metude adun in chel di Gonars, e sarà la volte ancje nestri Ostîr di Contecurte, compagnât dal poliedric fame Checo e metude in rie de coghe Serena. Ce si contarae? No si sa! Di ce si fevelie? No si sa! Al sarajal di bevi alc? [...]

Lei dut

Friûl

Mi fevele, il gno Friûl, cun vôs di une mughe, vôs che e nas de cente di cret inlidrisade, dutun di indurance e un nuie di tiere… O scolti lis sôs peraulis e lagrimis a memoreâ di fantats e oms che a polsin là sù in mont, vitimis sacrificadis par dai interes no juscj… o sint jevâsi sù suspîrs e [...]

Lei dut

Strieçs e sconzûrs

Cheste storie le contavin intun paîs culinâr furlan, tai agns de seconde vuere mondiâl. Marie e viveve fûr paîs cu la sô famee. Par rivâ ae lôr cjase a vevin di cjapâ une stradele di claps che e leve in sù rivant tal clamât borc di sore. Al fi di Marie, di non Beput, che, come che si dîs, al [...]

Lei dut

Mandi Bepi

Al è un mont strani, chel di internet. Si cognòs int che no si sarès mai cognossût cence, ma inte stesse maniere no si sa nie di lôr a mancul chê simpri internet nol rivi in aiût. E cussì, in chescj dîs, o sin vignûts a savê une gnove che no à nie di biel, e come za altris voltis [...]

Lei dut

L’an des verzeravis

Pieri, di lavôr, al veve fat il camionist dute la vite. Sù e jù pes stradis d’Italie, fintremai tal Meridion. Di dì, di gnot e, salacor, ancje di sabide e domenie che lui al podeve cori parvie che al puartave mangjative deteriorabile. Rivât a lâ in pension, al veve decidût di gjoldisi, tal cuiet, la sô cjasute e, di jê, [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît