Lets in Ostarie: Amôr une peraule tal me côr

Lets in Ostarie: Amôr une peraule tal me côr di Gianfranco Gallo CE LIBRI ISAL? Un libri di poesiis, di pôc plui di 70 pagjinis, cun cualchi fotografie dentri, e in bande de poesie la traduzion in lenghe taliane. Publicât di bessôl dal autôr tal 2014, al à dentri plui di cincuante poesiis. MA CUI ISAL L’AUTÔR? Gianfranco Gallo al [...]

Lei dut

LiO: Isulis

Lets in Ostarie: Isulis di Stiefin Morat CE LIBRI ISAL? Un libri di poesiis, di cuasi 90 pagjinis, dutis voltadis ancje par talian (e ben) pe golaine de Kappa vu Discanto. I 58 componiments, mai masse luncs, cualchi volte curtissims, a son dividûts in 4 parts: Dopu Friscu, Mârs, San Pauli, Arcipelacs. MA CUI ISAL L’AUTÔR? Stiefin Morat, ancje contecurtârs [...]

Lei dut

LiO: Donald dal Tiliment

Lets in Ostarie: DONALD DAL TILIMENT di Stiefin Morat CE LIBRI ISAL? Un romanç par furlan dal 2001 cun dentri i dissens di Cristian Inzerillo, scrit intun furlan naif e edit di Cormôr Salvadi, par cure di Pauli Cantarut. Al à 140 pagjinis, une ande di fumut, plui che di libri, e nuie presit e isbn sul daûr de cuvierte. [...]

Lei dut

LiO: SES & barete, di Francesca Gregoricchio

Lets in Ostarie:SES & barete – contis curtisdi Francesca Gregoricchio CE LIBRI ISAL? Un librut di contis curtis, come che al dîs il titul piçul, jessû pe Kappa vu inte golaine La Comugne, tal Dicembar dal 2011. Dentri si cjate une cariolade di contitus – cuasi 20 – scritis di Francesca Gregoricchio e che a messedin il ses e la [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît