Amôr nol è brût di verzis

Tiere tante. Lavor tant. Braçs doi sôi. – Cjatiti une femine, une cristiane che ti judi. Ce maniere puedistu atindi a dut di bessôl?! Di cristianis ator and’ jere, ma che i lessin ben a lui…chel al jere un altri discors. – Eh! Une cristiane! Facil di dî. A mi conventaressin braçs! Tiere tante, lavor tant! Une dì al passe [...]

Lei dut

L’an des verzeravis

Pieri, di lavôr, al veve fat il camionist dute la vite. Sù e jù pes stradis d’Italie, fintremai tal Meridion. Di dì, di gnot e, salacor, ancje di sabide e domenie che lui al podeve cori parvie che al puartave mangjative deteriorabile. Rivât a lâ in pension, al veve decidût di gjoldisi, tal cuiet, la sô cjasute e, di jê, [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît