La Conte dal Mês di Novembar

PURCITS! No, no, no stêt ofindisi, no us disevin a voaltris. O fevelavin de Conte dal Mês di Novembar, che lu vês bielzà capît dal nestri super dissen di jessude fat dai Piçui Aiutants di Contecurte Jacum e Ricart, e fevele di purcits. O miôr… forsit e fevele di purcitârs, e no si podeve fâ di mancul, par chest mês [...]

Lei dut

La Conte dal Mês di Otubar

E je ore di Conte dal Mês!  E l’ Ostîr il so lu à fat, e chest mês al à domandât parfin jutori a cualchidun dai siei colaboradôrs e al à tirade fûr une altre sorprese. La conte, si podeve ben induvinâle, e fevele dal mont dai plui e il titul, chel o podin disvelâlu, al è… Piere. Us rivarà, [...]

Lei dut

Zâl par Furlan – 8ve Edizion

I timps a son chei che a son, e se za si fâs fature a mandâ indenant lis iniziativis che a sburtin la lenghe furlane tal normâl, ancjemò plui merit bisugne dâ a chei cjaviestris che a no molin e a tegnin bot in di di vuê. Un di chescj al è il Comun di Spilimberc (cu la poie di [...]

Lei dut

Lotarie di Setembar: vêso vinçût?

E îr di sere, propite pene rivade la Conte dal Mês di Setembar, Fros, o vin fate ancje une super Lotarie, che magari cui che al è su facebook al varà ancje za viodût. Tant par scomençâ, o vevin i premis adats pe ostarie, cul nestri super sponsor Friûlpoint che al à vistût sedi l’Ostîr, sedi i Piçui aiutants di [...]

Lei dut

La Lotarie di Contecurte!

Chest al è un dai dissens che chei che a àn ricevût e scjamât la Conte dal Mês a cognossin bielzà. E je vere… là e jere une tombule e cumò us fevelin di une lotarie, ma la veretât e je che noaltris di Contecurte o vin pensade une altre! Si che duncje, spieghìn. Al jere un test, sul cognossi [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît