Cryptofriûl al Kursaal di Lignan

Ve ca! Une gnove che e rivuarde il nestri Ostîr, che ogni tant cualchidun lu vise che al à ancje scrit dai libris e che bisugnarès ancje puartâju ator. In chest câs al è stât Renzo (Ciutto) che al à pensât ben di tirâlu dentri inte rassegne “Un libro… un caffè” che par dute la stagjon di Istât, li de [...]

Lei dut

Un Piçul Campion Talian di Contecurte!

Si che, domenie forsit o varês sintût, la scuadre furlane dal Zio Pino Kobe e à vinçût i campionâts talians di baskin, batin in finâl la scuadre di Cremone par une grampade di ponts. E jenfri chei de Zio Pino Kobe, al è dentri nuiemancul che il nestri Ricart, il Piçul aiutant di Contecurte. Jacum ancjemò nol à fat cutuardis [...]

Lei dut

Contecurte Richinveldiche

O vin una vore di robis di contâus dai spetacui che o vevin impins cheste setemane, a Cjamin e a San Zuan al Nadison, ma prime di chel o vin gust di sparniçâ une gnove che nus rivuarde, e che e je capitade îr a San Zorz de Richinvelde, zornade che e viodeve la premiazion dal concors Racconti tra Meduna [...]

Lei dut

Bon Complean Contecurte!

Sabide di sere, ancje se o vevin di disvelâ la GRUESSE SORPRESE, o vevin une vore di altris sopresis plui piçulis, che ae fin, ancje se pûr trop si sin un tic inglaçâts, nus àn scjaldât istès. La plui biele e maraveose, di gale, e je stade chê de SUPER TORTE che Sara, dal Spaccio Raffl, nus à regalât par [...]

Lei dut

GRUESSE SORPRESE!!!

O vin sierât l’an cuntun super spetacul che nus à fat cognossi Lupo Manarie in cjâr, vues, manarie e rugnadis, ma soredut o vin metût impins la gnove CorseCurte24, un laboratori di scriture par furlan che al dure un an e che al sarà nuiemancul che une farie di narative curte, par une gnove bugade di leterature furlane.  Ma lu [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît