La madone di Benedet

Benedet, daspò di agnorums in Australie come emigrant, al fasè la valîs par tornâ a cjase. In dut chel timp nol veve cumbinât un gran che. Cu la fevelade dal puest: Diu nus vuardi e cussì ancje cul rest,  al viveve ae zornade. A un ciert pont si ricuardà di chê frase che e dîs ”li che si nas ogni jerbe e pas,”dit e fat al jentrà intune agjenzie di viaçs fasint il biliet.
Rivât tal paîs si cjalà ator, nol cognosseve cuasi nuie e nissun, cuant che i domandavin:
– Cui sêstu?
– Gno pari e mê mari a jerin…
– Ah!! sì sì, mi visi di lôr, cemût stano?
– A stavin, ma cumò no stan plui –  al rispuindeve.

A planc a planc si metè tal tiessût di chê comunitât. Al timp, al scomençà a butâ jù dôs peraulis cun Rosute, no tant zovine, ma ancjemò fantate. In passât e veve vût pretendents, ma rivâts al pont di dî di sì, jê no voleve lassâ sô mari e lui nol voleve lâ cuc.

Sul amont di une domenie, Rosute, gnervose, e spietave a Benedet.  L’om, che al voleve cognossi sô mari al rivà pedalant une biciclete vude a prestit. La femine lu scuadrâ  dal dret e dal ledrôs e subit lu comparà cui doi fîs mascjos, che jessint plui zovins di lui, si jerin bielzà sistemats e ae grande.
Benedet e une valîs a lerin a vivi cun lis dôs feminis. Daurman si lu viodè un om di buine uce, za che al cjapà in man lis redinis dai lavôrs agricui. Ae mari i vignì ben la presince di chest om cun snait, za no veve plui bisugne di mêti lis mans te sachete par paiâ i fameis che le judavin tes facendis.
A ore di cene si ripeteve il stes rituâl, sô madone tra bocjade e bocjade e mugugnave, nuie i leve ben e e tacave boton par cualsisei monade. Benedet prin di sentâsi si meteve dal bombâs tes orelis e al mangjave in pâs. Rosute lu cjarinave cun la cjalade. – Parcè saraie cussì mê mari? – si domandave.

Une dì Rosute e sintì une berghelade che e vignive de stale, sô mari e jere colade dentri de trombe dal toblât butant jù dal fen. Rosute e clamà subit i doi fradis, par fevelà sul dafâ, un pâr di oris daspò a rivarin compagnats des lôr feminis, a condusivin des grandis machinis, e e jere la seconde volte che lis brûts a viodevin in muse ae lôr madone.
– Mamma, mamma cara come sta? – a diserin insiemi.
Daspò di fevelâ e discuti, il parê dai doi matrimonis al fo che une cjase di ricovar al jere il puest plui adat.
– Vedrà  mamma, che lì si troverà bene.

Benedet  che nol veve dit cheste bocje e je mê, al molà un pugn sore la taule disint:
– Porco boie, la mame no si môf di ca.
Lis dôs machinonis a partirin sgomant.

di Galliano di Buenos Aires
#1***

1 comments On La madone di Benedet

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît