CorseCurteZenâr#14 – Cjavei secs

#14- Cjavei secs

E à un cuarp ancjemò zovin e un difiet: i cjavei secs. Lâ de piruchire – simpri chê, Ane – al è un rituâl.
“Alore, Ursule, ti fasio la solite mascare ristruturante? Vuê ti pues fâ sielzi tra burro di karitè e cocco, olio di argan, frutti fortificanti con canna da zucchero… No ‘nd ai altri. Dai, provìn chê cui frutti. Sint ce bonodôr!”
Intant che la piruchire i lave i cjavei lis dôs feminis a cjacarin.
“E Zuanut? Dure al Malignani? Al aie ancjemò chê professoresse triste come la fam?”
“Ma sì! E je simpri cussì agressive… Mi pâr plui san lui di jê! Tu âs di viodi cumò ce biel zovin che mi devente.”
“Bisugne dome sperâ che ti somei plui a ti che a Mauro!” i dîs Ane ridint, cence savê che Ursule tal ultin mês no à ridût par nuie. A sintî il non di Mauro i ven sù il grop tal cuel, ma si jere preparade e duncje e dîs dome “Sperìn!”, cuntun rideç sfuarçât che par fortune Ane no note.
I siei dêts a corin sul cjâf di Ursule come siadôrs suntune piste, lant sù e jù pe cadope e zigzetant su chê nêf sbrumose e profumade. Ursule e siere i voi. O soi chê di simpri. Nissun al sa nuie.
A fevelin di doplis pontis, di Sonia che si è rifate il nâs, di trop che al è dificil cjatâsi bielis come prime, di Zuanut che chê altre sabide si è incjocât.
“Vê ca, tu fevelis dal diaul… Stasera posso rimanere a cena dal Jack? Eh, frut, reste pûr a cene dal Jack.”, e trabascje Ursule intant che i rispuint su whatsapp. E alce i voi e e dîs: “Usgnot o soi in libare jessude!”.
“Mighe mâl, però. Cumò che al è grant il frut tu e Mauro o varês plui timp par voaltris!” Ane i torne la cjarte di credit e i cimìe: “Buine serade!”.
Ursule e torne in machine ma no à cûr di tornâ te cjase vueide. Cincuante agns e un om scjampât cuntune altre, un fî che i fâs notâ dut ce che e sbalie e masse robis mai fatis.
E dismonte de machine e e va dai cinês – pe prime volte. E compre une casse di bire e une bombulute. Si cjale lis ongulis ben curadis.
Dopo un cuart di ore e je cjase.

Il mûr de ex caserme di via Fermi cumò al berle MAURO F. COGLIONE IMPOTENTE

di Margarite Cogôi (Volketitrei-Liga)
#1164

2 comments On CorseCurteZenâr#14 – Cjavei secs

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît