La cove di stran

Il prin purcitut al fe sù une covute di stran. Une dì un lôf grant e trist al sì cjatà a passâ par là: «Vierzimi la puarte!» al disè batint cun violence a la cjasute. «Mai, va vie brut lôf!» i disè il prin purcitut scaturît. «Jo o soi achì par mangjâti e ti mangjarai!» i rispuindè il lôf cuntune ridade nereose, e al tacà a soflâ tant fuart di rivà a fâ tremâ dute la cove. Al soflà, al soflà e al risoflà insin a che la covute non svolà vie. Il prin purcitut, disperât, al cirî di scjampâ, ma il lôf, plui svelt, lu grampà disint: «E cumò i ti mangji!» Lôf e purcitut si cjalarin. Si cjalarin par un biel toc. Il lôf nol veve mai viodût un purcitut tant biel, ni il purcitut al veve mai cognossût un lôf tant fuart, gaiart e atletic. A tornarin a fâ sù la covute di stran e alì deciderin di lâ a vivi. Doi cûrs e une cove.
di Jacum Trevisan
#367

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît