CC24Jugn#05 – Gjino

#05 – Gjino

‘Il scrosop disgubulât daprûf la maine si scodolave lenti jù. Jo lu lumavi dal colm dal rop. O sghindavi i masegns che a tombolavin jù di une cuche ancjemò plui adalt. Parsot vie il scrosop e la maine a tricularin par un pieç prime di fruçonâsi dal dut.’
Alore ce ti parial?
“Che no tu sês tu, Gjino! Nol è il to mût di scrivi, al sa di fals: tu dopris peraulis che nissun nol dopre plui!”
Ma o scugni fâ cussì: o ai di recuperâ ponts te classifiche di Corsecurte 2024!
“No je la maniere juste chê di lâ a cirî peraulis dificilis sui vocabolaris: o viôt che su chel riplan daûr di te tu ju âs ducj o cuasi.”
Sì, mi soi a pene comprât dôs edizions dal Pirona, il Faggin in doi volums, il DOF, il Tore Barbina, chel dai sinonims, chel dai contraris, plui i frasaris. E une sglavinade di libris dai ultins vincidôrs dal San Simon par ispirâmi.
“O viôt, o viôt.”
O soi indaûr inte graduatorie. O ai sbaliât dut tal imprin: o vevi di scrivi storiis cun peraulis plui elaboradis e invezit o soi lât a scrivi contis inte lenghe di ogni dì. E ve il risultât.
“Ma tu tu âs brincât la robe juste, Gjino! No stâ a snaturâti. Cjapile cun filosofie. Corsecurte al è un concors par divertîsi: nol è il San Simon! E dopo, ti confessi une robe che tu varessis za di savê: tu mi plasis di plui tu di tancj altris professorons che mi san une vore di fals. Tu tu scrivis in maniere sclete…”

BADABABUM!

Adiudiudiu! Mi si è rabaltât sù dut! Il Pirona, il Tore Barbina, il Faggin!
“E ti è lade ben! Se ti colave il Pirona tal cjâf tu levis tal ospedâl!”
Vonde! O moli dut! No scrîf plui!
“Scoltimi me, Gjino. Va intune ostarie vere e cjate cualchidun. Fasiti contâ une storie vere e cjape note. Dopo tu le presentis a Corsecurte. E visiti di paiâ l’om cuntun bon tai. Fiditi!”
“Vere come cheste chi?”
“Ce storie?”
“Eh… Cheste”.

di ?
#1664

1 comments On CC24Jugn#05 – Gjino

  • Bombardament di storie vere cun bon acet intôr, riesumazion gloriose di peraulis storichis, veris, che jemplavin lis bocjs dai nestris puars vons, e cumò ulì, sot tiere di cimiteri cun tante voie di saltà fûr, si viarzi che tiere fin a la bocje dal muart, par torna sintî chês peraulis ancjemo di plui fuart. Lussian

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît