Sophia

Sophia e à muse di cuninut. Sophia e je dute curvis. E à voie di vivi di optionals: e à doi celulârs, pal moment. Mi plâs. “Ce ti plasial di jê?” Mi plâs dut: se e fos crote i lecarès dute la piel. “Sêstu sporcacjon?” Sporcacjon? Cui no lu saressial a viodi il mût che e cjamine? “Âstu dome tal [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît