Articui dal blog

Lampìn

Al cjaminave discolç sore i trois des capis. Al veve traviersât siet voltis il mâr, trê deserts, dos lagrimis e una spine di pes rai. Lui al çuetave, indevant e indaûr, sore il savalon, voltant adalt e abàs lis pipinis come canocjâi. Al voleve viodi lontan, plui innà de taule celestine, grispade, come pergamene fruiade. Si insumiave di tornâ di [...]

Lei dut

Il cavalîr

Lis lezions di chel costôs cors di informatiche a jerin intune aule di un famôs istitût tecnic de citât. Finide la lezion, ta chê sabide, ai 27 di Avrîl 1985, jê mi veve domandât un passaç fin a la stazion dai trens. Cussì le vevi fate jentrâ inte mê Fiat 124 colôr… colôr? Cocule? Un colôr assurt di mode ta [...]

Lei dut

ZARATON… la croniche dal event!

Ben po… cuant che l’Ostîr al veve finît di butâ jù il copion pe serade, dome cualchi dì prime dal event, par mandâlu a chei puarets de clape di soversîfs de Osterie cuntun timp minim par studiâlu e preparâsi, no varessin pardabon olsât a pensâ che la serade e podès saltâ fûr cussì ben. Par fortune, vûstu parcè che la [...]

Lei dut

ZARATON!

Al è il moment Il so timp al è rivât Si sta sveant, al trame, al smalite, al è pront… Un zaratan une vore bocon… un ZARATON! E no savìn ben ce che al è di precîs, No savìn di indulà che al ven, dulà che al à intenzion di lâ, O ce che al à voie di vê. Al [...]

Lei dut

Contecurte inte Panarie

Dîs po, ma lu savêso che o sin al mês di Març? E lu savêso che e je ore di Panarie? E noaltris o sin li dentri, propite inte panarie, cun nuiemancul che une grampe des contis dai prins cuatri classificâts inte CorseCurte… Parcè che o vevin voie di meti su cjarte un pocje di robe gnove e dâi lûs [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît