Articui dal blog

CC24Lui#06 – NORDERNMEURICAe 2222

#06 – NORDERNMEURICAe 2222 – Ma tu, I domandi, di dulà venstu? – Jo o soi nassût culì, intai iuessei. – Sì, ma i tiei di dulà sono, di dulà jerino? – I miei? Ducj dai iuessei ancje lôr. – Ma alore…cui ti aial insegnât il furlan? Dulà lu âstu imparât? Al mi cjale stranît, come se nol capìs. Ma, [...]

Lei dut

Il teme pe CorseCurte24 di Lui

«Durian, salak e rambutan!» al veve vosât denant dal public, stant impins suntune cjadree logade propite denant di una grande terine, vistût di mâc. Chel paiaso di Mohamed i veve tirât i trê ogjets e lui, veloç tant che un samurai, al veve disniçât il curtis e ju veve fats a tocs e scussâts, fasintju saltâ par aiar cu la [...]

Lei dut

CC24Jugn#29 – Storie di Gjino

#29 – Storie di Gjino Gjino al jere un om cuiet e che nol disturbave nissun, al jere bon, une persone pacjifiche; al fevelave dome cuant che al coventave. Al parecipave a ducj i events dal paîs e al jere simpri il prin a colaborà cun ducj, une buine anime, di un cûr trasparent. Par chest cuant che lu cjatarin [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît