CorseCurteMai#23 – Dopo de ultime gnot

#23 – Dopo de ultime gnot Usgnot passade e je stade la ultime. La ultime gnot che jo e Marte o vin durmît te stesse cjamare. O diu, durmît… si fâs par mût di dî. La centesime barufe, butâsi in muse cun tristerie lis solitis lagnancis, e dopo chel remenâsi mareôs, schene cuintri schene… Ma o ai decidût: di usgnot [...]

Lei dut

CorseCurteMai#19 – Lâ di cuarp intune filande

#19 – Lâ di cuarp intune filande Gjo, trops agns âstu? Ben, se tu âs une cierte etât o soi sigûr che tu âs cualchi ricuart di contâ su lis filandis. La storiute che o ti conti vuê e à come protagoniste, inmò une volte, la mê none. Jê, di piçule, e viveve tune grande famee: trê fradis metûts insiemi [...]

Lei dut

CorseCurteMai#18 – La strade

#17 – La strade Cheste conte no sarès mai stade scrite se Mineto Bertòs nol fos rivât a matine cuntune cjadene ta man. Cun dute probabilitât, no sarès mai stade scrite nancje se Ulrico Bertòs, impresari edîl di une cierte impuartance, nol ves puartade la pacare dongje de cjase. Ma di sigure, cheste conte no sarès mai stade scrite se [...]

Lei dut

CorseCurteMai#11 – Ce che al reste

#11 – Ce che al reste Une altre dì che al si alçave cu la domande: Lassarèssial la cjase? Cheste cjase plene di vôs che a jerin passadis, e di memoriis che a rondolavin dì e gnot par lis stanziis vueidis. Mûrs, mobilie e imprescj traviersâts di rivocs profonts, cussì profonts che no i permetevin di bandonâle. Odôrs, cjantons, emozions. [...]

Lei dut

Il confessionari

Intune cjase amie o viodei un confessionari, mi diserin di vêlu cuistât intune buteghe di antichitâts. Al jere ancjemò in gjambe, tirât a lustri, cu la sô biele tendinute colôr pinitince. E ca mi disei; dome Diu al savarà cetancj pecjadôrs che a pleiarin i zenoi su chel scagnel, denant di chê gridele, contantji i pecjâts a traviers di chês [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît