Lets in Ostarie: Faliscjis, storiis di fûc e di fum

Faliscjis, Storiis di fûc e di fum di Cristina Noacco CE LIBRI ISAL? Un libri jessût intal 2019, pe cjase editore Kappa Vu, 232 paginis, vincjevot contis furlanis cu la traduzion par talian, inricjidis cun sîs bielis ilustrazions, € 15,00. MA CE ISAL DENTRI, DI PRECÎS? Contis curtis (la plui lungje e à cinc paginis) che a si vierzin cuntun [...]

Lei dut

Ispirazions par Pôrecurte – folclôr furlan

Lis figuris dal folclôr furlan classic O vin gust di scomençâ la preparazion al Pôrecurte Day 2021 cun chest articulut che us fasarà une piçule liste des figuris plui classichis dal folclôr furlan, che a comparissin bielzà in tantis flabis e liendis, e che a podaressin jessi dopradis par scrivi une conte curte in teme cul nestri event. LIS AGANIS [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît