Isaac

«Al è pront di gustâ Isaac, nin cjase! Moviti!  E alore? Vegnistu o no vegnistu, che la mignestre si disfrede!  Prove tu, che tu sês so nono, a clamâ chel cjastron!»«Porco fûr! Rivistu o no rivistu? Jere ore! Se âstu scuviert cul stâ dute le matine a pierdi timp tal broili?»«Pal moment o pues nome dî, cun sigurece, che i [...]

Lei dut

L’an des verzeravis

Pieri, di lavôr, al veve fat il camionist dute la vite. Sù e jù pes stradis d’Italie, fintremai tal Meridion. Di dì, di gnot e, salacor, ancje di sabide e domenie che lui al podeve cori parvie che al puartave mangjative deteriorabile. Rivât a lâ in pension, al veve decidût di gjoldisi, tal cuiet, la sô cjasute e, di jê, [...]

Lei dut

La buine scuele

Mê none mi contave che, une volte, di furlans studiâts no jerin tancj e i mestris a vignivin sù dal Meridion.  Gno barbe Nello, in prime elementâr, al veve une mestre siciliane e al faturave une vore par capîle, tant che jê, par judâlu tai compits par cjase, e scugnive dispès disi di lâ a cjatale par fâsi tornâ a [...]

Lei dut

Denunzie cuintri ignoti

Rivade le ore da vendeme, barbe Vigji si veve fat prestâ, di Turo, un brentiel. Lu veve fat poiâ tal sotpuarti dal so curtîl, su cuatri çocjis di pôl, e lu veve jemplât di ue. Tal doman, come in peraule, al jere rivât il nevôt, di cuindis agns, a folcjâle cui pîts. A Vigji no i restave che tignî sot [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît