Franco

Tu mi sês vignût dongje e tu mi âs dit: “Jo o soi Franco” e mi à plasût un grum sintî une vôs che e fâs chel pas che tu no tu fasaressis mai e po mai, vuelistu par l’imbaraç di sintîsi bessole in mieç a forescj, vuelistu parcè che tu deventis rosse intun marilamp cu la carnision che tu [...]

Lei dut

Udin mê ninine

Udin mê ninine, a son passâts plui di cuarante agns di che volte che tu i âs regalât a une fantacine di disesiet, emozions e ingropaments di bussadis, lis primis par jê, provadis, preseadis, gjoldudis, cerçadis intal frescum dal puarti di glesiutis, a sotet in cjantons di zardins nassûts par ordin di gardenâi, vescui, ma vivûts ancje de int normâl, [...]

Lei dut

Mandi Franco

Mi riès une vore dificil scrivi chestis riis, ma o ai pensât che no podevi fâ di mancul, e che al è just saludâ cui che nus à dât tant e tânt nus à lassât. E je la seconde volte, in pôcs mês, che o scrîf un post di chest gjenar, e nol è biel, parcè che ciertis robis ti [...]

Lei dut

Sant Antoni dai purcits

  Saveri Sengar al polsave su la poltrone te sô buteghe di anticuari, ancje se al saveve che al varès podût indurmidîsi di bot par sveâsi intun altri timp. Al jere daûr di lei un articul dal 1982 intitulât Arte dell’Ottocento in Friuli, Lorenzo Bianchini, un pitôr avonde innomenât che al veve piturât i frescs de Madone des Graciis a [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît