Lupo Manarie e la sorprese dal ûf di Pasche!

A Pasche, dopo vê piturât i ûfs come che i veve dite so Barbe Zuan, a Lupo Manarie no i reste che vierzi i ûfs di cjocolate. E però no ‘nd à nissun! Plui al cjalee te cariole, e plui le viôt vueide! Oh, puarin, Lupo Manarie, che nol à nancje un ûf di vierzi, o disarês voaltris, ma no [...]

Lei dut

Site Footer