La preson

Âstu mai pensât di jessi presonîr de tô vite? Al baste pôc. Tu cjapis une decision impen di une altre e, di chê strade, tu ‘nt cjapis une altre e une altre ancjemò. E a di un ciert pont tu ti visis che no tu puedis plui sielzi. Tu scugnis fâ cussì. Ducj sal spietin. Ducj tal domandin. Parcè che [...]

Lei dut

Site Footer