Fufente

A jerin in trê, amîs di une vite, che a vevin pene fat i disesiet agns e a crodevin di vê il mont in sachete. Involuçâts intune atmosfere di olse a cumbinarin di cjatâsi a bevi alc chê gnot, par fâ fieste di fin dal an scolastic propite te scuele.
Stant che ognidun di lôr al jere a stâ in puescj diferents dal paîs, si saressin cjatâts dentri de struture, te palestre, aes 10 sot sere. A savevin benissim cemût jentrâ cence fâ casin di gnot, parcè che lu vevin za fat ancjemò voltis.
Scalembrut al rivà par prin, subit daspò Fiat di Fum al jentrà cuntune buracje in man e un spagnolet ancjemò di impiâ in ta chê altre. A deciderin di insentâsi propit sot dal cagnestri a spietâ Zuanluche. Chel lûc al jere speciâl par lôr trê stant che propit li, chel an, a vevin vinçût il campionât di bale tai zei regjonâl.
Daspò di mieze ore in spiete e cence segnâi di vite di Zuanluche, Scalembrut al decidè di tirà fûr dal so russac lis butiliutis che al veve puartât e al scomençà a miscliçâ licuits dentri dai bussui e preparâ lis bevareçs.
Un cidinôr che al sturnive al paronave la sene e l’unic lusôr al jere chel dal spagnolet di Fiat, a pene impiât. A tacarin a bevi e a cjacarâ a vôs basse cuant che Fiat al domandà a Scalembrut chemût che la sô bevande e jere colôr di rose, se a vevin misturât dome bevandis trasparentis.
Propit in chel moment si sintì une gote colâ di adalt e fâ rumôr inte tace di Fiat, un sclip che al fasè deventâ ancjemò plui colorade la bibite. Cuant che a derin une olmade ator par cjatâ la origjin di chel cluc a vioderin un cuarp picjât tal zei, parsore di lôr, dut sanganât.
Sgrisulâts di pôre a scjamparin vie cence tornâ a dâ une cjalade par daûr e no rivarin a sintî il zigon de Zuanluche che ju visave che al jere propit lui, chel cuarp piturât di ros.

di Lenart Gjavedon
#1***

2 comments On Fufente

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît