Statistichis

No savês cetant che o ai scugnût scuarnassâmi cun lui (cun Lui) par cunvincilu (cunvinciLu)! Nol voleve propi capîle! A muerin intal mont ogni an milions di personis par incidents sul puest di vore, par incuinament, par incidents su lis stradis! Di chestis personis tancj a son fruts di mancul di cinc agns! Cussì a disin lis statistichis. Alore?! Vuelistu [...]

Lei dut

Pentecoste

Pentecoste! Trop che mi plâs chê fieste. Naturalmentri parcè che o pensi ai miei viaçs in Gjermanie. Ma cumò, cuant che o ricuardi chest episodi, o sin tal mês di mai dal 1983, cu la Gjermanie dividude in doi stâts nemîs tra di lôr. O sin ancjemò ai timps de vuere frede. Nissun nol varès mai imagjinât ce che al [...]

Lei dut

I cais

A Luvignà di Sot, come in ducj i paisuts di campagne, i oms, finît di lavorâ intai cjamps, si cjatin te ostarie par bevi un tai, prin di lâ a cene. Dispès, dopo cualchi tai e cualchi porco, cualchidun al tache a peteçâ: “Savêso che a àn viodût la femine di…”. Subit la curiositât dai amîs si sbroche. “Ma sêstu [...]

Lei dut

Ranç

Demis al jere un di chei fruts che, il prin dì dal prin an di scuele, ju lampavi aes Mediis pai voi spaurîts. No son tal lôr jessi. Ur pâr di no savê nuie. A prein il Signôr di no vê cefâ cun domandis. E magari fâsi ridi daûr, di chei altris fruts. Alore si sentin, par solit, insom de [...]

Lei dut

Site Footer