Pieri e Pauli

Pieri al veve comprât un calcoladôr di tignî in sachete, picinin, che al doprave prin di metisi in code in casse. Al cirive simpri di stâ dongje i 20 euros, ancje se cun vincç euros ogni 2-3 dîs nol masse facil cumbinâle. Però si rive. E par lui, che prime al veve zero jentradis, e je stade cuasi une rivoluzion. [...]

Lei dut

Statistichis

No savês cetant che o ai scugnût scuarnassâmi cun lui (cun Lui) par cunvincilu (cunvinciLu)! Nol voleve propi capîle! A muerin intal mont ogni an milions di personis par incidents sul puest di vore, par incuinament, par incidents su lis stradis! Di chestis personis tancj a son fruts di mancul di cinc agns! Cussì a disin lis statistichis. Alore?! Vuelistu [...]

Lei dut

Pentecoste

Pentecoste! Trop che mi plâs chê fieste. Naturalmentri parcè che o pensi ai miei viaçs in Gjermanie. Ma cumò, cuant che o ricuardi chest episodi, o sin tal mês di mai dal 1983, cu la Gjermanie dividude in doi stâts nemîs tra di lôr. O sin ancjemò ai timps de vuere frede. Nissun nol varès mai imagjinât ce che al [...]

Lei dut

I cais

A Luvignà di Sot, come in ducj i paisuts di campagne, i oms, finît di lavorâ intai cjamps, si cjatin te ostarie par bevi un tai, prin di lâ a cene. Dispès, dopo cualchi tai e cualchi porco, cualchidun al tache a peteçâ: “Savêso che a àn viodût la femine di…”. Subit la curiositât dai amîs si sbroche. “Ma sêstu [...]

Lei dut

Site Footer