Il buson

Dulà lu âstu cjolt chest seglot? Mah! Cui savê! A son agns, agnorums che al è par chenti… salacor za di… puar gno barbe. Mah! A mi samee… E i sameave ben a Pauli. Che chel seglot lui lu cognosseve. E nol jere cussì antigon. Al jere so, al jere stât so, une volte. Lu veve butât vie lui. Cuant [...]

Lei dut

Verderam

Cualchi miluçâr, un piruçâr, dôs vîts, un ulîf, un armelin, doi cjespârs. E po i rosârs, lis vuainis, i cudumars… Covente butât verderame. Une pompe di 12 litris su la schene, cu la man çampe pompâ, cun chê drete direzi. Une pompe no je vonde, a coventin dôs. Alore, par no stâ a meti jù dut il gabion, o clami [...]

Lei dut

Statistichis

No savês cetant che o ai scugnût scuarnassâmi cun lui (cun Lui) par cunvincilu (cunvinciLu)! Nol voleve propi capîle! A muerin intal mont ogni an milions di personis par incidents sul puest di vore, par incuinament, par incidents su lis stradis! Di chestis personis tancj a son fruts di mancul di cinc agns! Cussì a disin lis statistichis. Alore?! Vuelistu [...]

Lei dut

Angosse

  E Iona i contà dut a la cjavale Min al veve la cubie di cjavai plui biele di dute la basse. Il Nino e il Moro. Al jere lui che ogni dì, i dave il permès di jevâsi sù al soreli, cuant che al jere benzà di une buine ore su la grave de Tôr a cjariâ la glerie [...]

Lei dut

Judizi

Doi che a pratindin di jentrâ. Vuê al è puest dome par un. No jere facile par S.Pieri! Massime che un dai doi al businave che lui al veve dirit, che cussì e che culà, insome vierzimi subit! – Sta cuiet, spiete un moment, o vin dute la eternitât, ce presse ise?! Chel altri li, al à la precedenze, i [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît