Friûl

Mi fevele, il gno Friûl, cun vôs di une mughe, vôs che e nas de cente di cret inlidrisade, dutun di indurance e un nuie di tiere… O scolti lis sôs peraulis e lagrimis a memoreâ di fantats e oms che a polsin là sù in mont, vitimis sacrificadis par dai interes no juscj… o sint jevâsi sù suspîrs e [...]

Lei dut

Echo

Une sere di istât dal1982. Al jere te cjamare dai siei. Al veve viert il televisôr narançon, un Telefunken b/n. Mame Rai e trasmeteve “Milano Suono”. Veju li, a sunâ intun parc di Milan, i Echo and The Bunnymen, di Liverpool, i fîs suturnis dai Doors, i nevôts di David Bowie… Lui al veve scuviert il non di chel complès [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît