I cais

A Luvignà di Sot, come in ducj i paisuts di campagne, i oms, finît di lavorâ intai cjamps, si cjatin te ostarie par bevi un tai, prin di lâ a cene. Dispès, dopo cualchi tai e cualchi porco, cualchidun al tache a peteçâ: “Savêso che a àn viodût la femine di…”. Subit la curiositât dai amîs si sbroche. “Ma sêstu [...]

Lei dut

Ranç

Demis al jere un di chei fruts che, il prin dì dal prin an di scuele, ju lampavi aes Mediis pai voi spaurîts. No son tal lôr jessi. Ur pâr di no savê nuie. A prein il Signôr di no vê cefâ cun domandis. E magari fâsi ridi daûr, di chei altris fruts. Alore si sentin, par solit, insom de [...]

Lei dut

Panolis

«O ai samenât Tritone e mi cjati ben. O ai ancjemò cualchi cjamp di Titano, e tu?» «Jo mi cjati ben cun Ulisse ma Ciclope no lu met plui, masse besteutis…» «Pieri Mian si cjate ben cun Saturno… a son panolis grandis…» «Mah? Jo no mi fidi a cambiâ.» Ve une tipiche cjacarade a Selvucis tra contadins, a metât agns [...]

Lei dut

Il mus di Ustin

Si trate dal mus de mê infanzie. Al veve non Rondelo. E il so paron, Ustin, di chei di Sclopetin. Di cjase, o di stale ch’e sedi, tratantsi pûr simpri di un mus, al stave tal Cjasut, perni dal nestri curtîl di Jacuç, dut contornât ator ator di cjasis une su l’altre, stalis, cjôts, condots e ledanârs. Cjapant de place [...]

Lei dut

Minigonis

A scuele al è il solito secchione. Vuê al è te citât stelade a sunâ cu la bande. Ce bielis che a son lis majorettes… A àn il vistidut celest cu lis minigonis blancjis. A son lis unichis che a puedin jentrâ tal grant tronc di pyramide marian cence provocâ scandul. A san manovrâ ben chel bastonut. A son simpri [...]

Lei dut

Site Footer