U.F.O.

O torni a scrivi di telefilms. Tai prins agns 70 a “La TV dei ragazzi” tal tart dopomisdì al leve in onde U.F.O. In veretât nol è che si tratàs propit di un program indicât pai zovins, pe violence e pe vene di erotisim che al veve però… ta chê volte… o jerin apene vignûts fûr dal ’68 e in [...]

Lei dut

Spazio 1999

Dal 1976 nô mularie o jerin inviscâts cuntun biel telefilm inglês, “Spazio 1999”. Ta chê volte a jerin dome trê canâi, l’1 e il 2 pa la “Arai” e in plui Cjaudistrie, cheste ultime di agns za a colôrs. Ma e jere cetante plui cualitât di cumò che tu viodis dome cogos (ju coparès!!!), isulis dai famôs, marcjâts di tapêts [...]

Lei dut

La invasion

“Lôr a vignirin a devastâ il continent che al deventà il lôr domini. Scjampait, res di Jnasrhoi e Rolanh, plataitsi nobii di Urwa parcè che Klevon al è vignût jù su Aillafthgin!” (dai Cjantârs di Aillafthgin) Nissun fin ta chê volte al veve viodût astronâfs cussì grandis. Lis difesis dai sovrans di Jnasrhoi a forin fiscadis; cualchi dì in plui [...]

Lei dut

Conversions

Sauli al cjavalcave su la vie di Dimasq daspò vê sistemât la cuistion intun vilaç dulà che e stave cjapant pît une strane clape di int che no oreve savê di sacrificâ al Imperadôr. A crodevin intun sôl Diu, come i Ebreus, ma a sustignivin che chest Diu si fos manifestât in Tiere e al fos muart su la crôs [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît