Te ete de globalizazion. Gnovis: Udin 18 /07/2051

Te provincie di Udin al prin dì, di Zenâr dal doimil e trente si contavin 135 paîs. Un plui biel di chel altri. Mortean cul so cjampanili, Palme a forme di stele, Acuilee capitâl dal patriarcjât, Cividât cul so puint dal Diaul, Vençon cu li sôs Mumiis, Glemone cul so Cjampon. Lassìn sta ducj chei altris che de Cjargne fin [...]

Lei dut

U.F.O.

O torni a scrivi di telefilms. Tai prins agns 70 a “La TV dei ragazzi” tal tart dopomisdì al leve in onde U.F.O. In veretât nol è che si tratàs propit di un program indicât pai zovins, pe violence e pe vene di erotisim che al veve però… ta chê volte… o jerin apene vignûts fûr dal ’68 e in [...]

Lei dut

Spazio 1999

Dal 1976 nô mularie o jerin inviscâts cuntun biel telefilm inglês, “Spazio 1999”. Ta chê volte a jerin dome trê canâi, l’1 e il 2 pa la “Arai” e in plui Cjaudistrie, cheste ultime di agns za a colôrs. Ma e jere cetante plui cualitât di cumò che tu viodis dome cogos (ju coparès!!!), isulis dai famôs, marcjâts di tapêts [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît