Il sado

Silvio e Rosute a àn fat la cjase fûr dal paîs, dapît de culine. E je une biele vilute e la int e je un pôc invidiose di lôr e dal biel puest. Lui al fâs il capocantîr par une gruesse imprese che e à cetancj cantîrs ator pal mont, cussì al è dispès in Afriche a controlâ i lavôrs. [...]

Lei dut

Zuiâ

“A moritu tu, nono?” mi à dit Mianute, planchin planchin, intant che, distirâts tal jet, o spietavi che si indurmidìs. “Cuant che al sarà el moment” gjo, “ma tu nane, nane cumò, cidine.” “Jo no vuei che tu moris” mi à dit jê, tant par dî alc e tardâ di durmidîsi. “No è primure, a spietarai che tu cressis” gjo. [...]

Lei dut

I tratôrs

Ma parcè tratôrs? Jo ju ai simpri clamâts motôrs. In campagne no jerin altris mieçs a motôr se no i tratôrs e cussì, tai agns ’50 e ’60 al è capitât come pai morârs che a son deventâts sinonim di arbui cualchi secul prime… Il motôr. Bepi al voleve un Lamborghini ros parcè che i plaseve cussì ma a la [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît