Lupo Manarie al fâs une partide di discors

Forsit no lu savês, ma un dai amîs plui granc di Lupo Manarie al è Cane Dell’Uva. Cane e Lupo si cognossin di agnorums e forsit no savês che di spes si cjatin a fâ une partide di discors. E forsit no savês che par fâ une partide a coventin lis cjartis di discors, che Lupo Manarie al puarte simpri [...]

Lei dut

Lupo Manarie e barbe Zuan

Lupo Manarie nol crôt che il cjan marangul al esisti. Ma propite no i crôt. Né lui, né so barbe. Ma prime bisugne spiegâ. No ducj a san che Lupo Manarie, di bande di mari, fradi de madone di so cusin Pauli, chel di San Pauli, che al veve sposât la gnece dal cunsuvrin de brût di sô agne Catarine, [...]

Lei dut

Lupo Manarie e la sorprese dal ûf di Pasche!

A Pasche, dopo vê piturât i ûfs come che i veve dite so Barbe Zuan, a Lupo Manarie no i reste che vierzi i ûfs di cjocolate. E però no ‘nd à nissun! Plui al cjalee te cariole, e plui le viôt vueide! Oh, puarin, Lupo Manarie, che nol à nancje un ûf di vierzi, o disarês voaltris, ma no [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît