Cjalde chê sere

Ce biele sere ce cjalt ch´al è, a è mo plui biele passade cun te, ven voie di jessi di saltâ fûr, di lâ pas stretes là ch´al è scûr. E finalmentri tu mi âs det di sì, a è stade dure ma va ben cussì, ce biele sere ce biel meis di mai, e sei sigûr che no la [...]

Lei dut

Bepi Mondiâl

Il balon cuntune linie taiade cul curtìs, un efiet che al ten ducj cui voi tacâts ae television: al zire, al curve, cuasi a si plee e al jentre dentri inte rêt da Gjermanie, dongje dal pâl. Un secont dopo, ator ator di Bepial ven fûr il fisco. La int a samee sbrocâsi di colp. E no dome di dute [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît