Vrie di ca!

I veve dit cussì Fricebilite a Candaluç. E lu ripeteve: “Vrie di ca! Vrie di ca!” intant che al sunave la raze cu la cartufule. Ma nie. Sepat no lu scoltave e al leve indenant cul camesot. “Gût… sehr gût…” al barbotave a barp vrie. Si che duncje la bisate e cjapave di stiç, ma cence fâ nancje une bree. [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît