CC24Mai#15 – Scoltimi ben

#15 – Scoltimi ben Ce robe dal ostie ti vegnie tal cjâf! Scolte fiol, cetant che o sin fortunâts. No nus covente purificâ aghe e aiar come altris. O podìn paiâ pomis e verduris coltivadis tai cjamps nets de penisule antartiche. Tu tu sês la cuarte gjenerazion da nestre famee libare di maglis gjenetichis lassadis dai agrochimics dal secul XXI [...]

Lei dut

CC24Fevrâr#14 – Dulà voio?

#14 – Dulà voio? Cheste citazions la cognossevi, ma cumò no rivi a metile adun. O soi simpri di presse. O sai, però, che intune sole dî no rivi a visitâ ducj i clientis lassâts in bande di une setemane. Ce savevio jo che chel gnûf lavôr al sarès finît prime di tacâ? “Mi displâs, tu jeris za dentri, ma [...]

Lei dut

CC24Zenâr#12 – Gjate fantate

#12 – Gjate Fantate E tacà gjavant fûr chel prin dissen sot dal mûr (trops agns e vevie alore, ator i cuatri, cinc?). Si ricuardave propit ben: sveade cun pôre di chel brut sium cuant che la besteate e jere pronte par saltâi intor… e veve subit cjapât sù il lapis par meti in piture chel gjaton. La cjarte blancje [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît