CC24Avrîl#03 – Robarie

#03 – Robarie Robarie: azion di robâ. Robâ: fâ une robarie. Lari: al robe. Carabinîr: in origjin al puartave la carabine. Cumò al è vistût di scûr, ma cence carabine. Vuardiis zuradis: o sin noaltris, che o torzeonìn parmìs di bancjs, sîts, aziendis, fabrichis, supermarcjâts par fâsi viodi dai laris. Siôr: chel che nus paie, a nô vuardiis zuradis. Procès: [...]

Lei dut

CC24Zenâr#05 – Dispetosat

#05 – Dispetosat Cui jerial stât il prin a inacuarzisi? Cui savê! Sigûr dome che cumò dut il paîs al jere in sbisie. Il plevan robis che no i vegni un imbast, cul libri dai sconzûrs in man al veve daurman tacât a sbarâ sù jaculatoriis e devozions e maledizions cuintri il demoni che, nancje dîlu, lu veve imbastît lui [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît