CC24Zenâr#05 – Dispetosat

#05 – Dispetosat Cui jerial stât il prin a inacuarzisi? Cui savê! Sigûr dome che cumò dut il paîs al jere in sbisie. Il plevan robis che no i vegni un imbast, cul libri dai sconzûrs in man al veve daurman tacât a sbarâ sù jaculatoriis e devozions e maledizions cuintri il demoni che, nancje dîlu, lu veve imbastît lui [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît