Il diaul tra lis amiis

“Spositi, dài, c’o taconìn!” Al è un argoment un tic rognôs. Par talian o podaressin tradusilu cun: “Sposati, su, che così siamo felici tutti” e si lu sint di spes dîlu dai oms zovins e machos, nomo? Dal pont di viodude des feminis al varès di sei: “Marìditi, sù po, c’o taconìn”. Al sucêt magari tes scuelis, a dîsilu des [...]

Lei dut

Le à invidade a cene

Chel altri le à invidade fûr a fâ une serade di siore, di chês al lusôr di cjandele, téte a téte, cemût che si dîs, e jê e je tornade tardut e lui al vûl savê: «In dulà ti aiâl puartade, mò: sintìn!» «Ma… i sin lâts a mangiâ il pes intun puest che al saveve lui» «Se se, s’al [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît