La Lotarie di Contecurte!

Chest al è un dai dissens che chei che a àn ricevût e scjamât la Conte dal Mês a cognossin bielzà. E je vere… là e jere une tombule e cumò us fevelin di une lotarie, ma la veretât e je che noaltris di Contecurte o vin pensade une altre! Si che duncje, spieghìn. Al jere un test, sul cognossi [...]

Lei dut

CovidCurte Day su Radio Onde Furlane

A chei che nus corin daûr su Facebook lu vin za anticipât îr, ma cumò lu disin a ducj voaltris chi sul sît. L’esperiment dal CovidCurte Day 20, cu la leture a vôs des contis metude dongje dal test al è vignût une vore ben e Radio Onde Furlane e à decidût di fânus un biel regâl. Cheste setemane, di [...]

Lei dut

La Conte dal Mês di Avrîl

O sin ai 16! E o sin rivât al mês di Avrîl. Sì, sì, lu savìn, o sin ancje tal mieç di une pandemie, o sin stufs, o sin sierâts in cjase e o sin ancje une vore di altris robis, ma a noaltris de Osterie nus interesse che o sin rivâts ae zornade de conte dal mês! Sêso pronts? [...]

Lei dut

CovidCurte day 20 e Conte dal Mês

Mandi a ducj! Sêso pronts? Passade ben la Pasche blindade? Sperìn di sì, ancje parcè che us spiete un pôc di lavôr… a cui? Ma a voaltris, iscrits ae liste di Contecurte! L’Ostîr al à pene finît di meti adun lis contis rivadis e al à une vore di gust di dîus che a son in linee cun i contecurte [...]

Lei dut

ScolteCurte!

O vin pôc altri di zontâ. Al è dut scrit chi parsore, te infografiche de nestre Sartore, metude adun cu lis ideis di chel mat dal Ostîr, cui sugjeriments de Coghe. Al è saltât fûr chest ScolteCurte, che par cumò o vevin pandût dome ai iscrits ae nestre Liste di Contecurte, ma che cun chest articul al devent uficiâl. L’Ostîr [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît