Mandi Bepi

Al è un mont strani, chel di internet. Si cognòs int che no si sarès mai cognossût cence, ma inte stesse maniere no si sa nie di lôr a mancul chê simpri internet nol rivi in aiût. E cussì, in chescj dîs, o sin vignûts a savê une gnove che no à nie di biel, e come za altris voltis [...]

Lei dut

Mandi Paolo…

Si vîf, si fasin robis, si va indevant, e si sa, al capite che cualchidun al vegni a mancjâ, e cualchi volte tu âs cuasi il timp di preparâti. Cualchi volte no, come in chest câs, parcè che al è masse adore e no tu te spietis. Contecurte, se e je inmò chi, a contâus storiis, se e je vignude [...]

Lei dut

Mandi Frank

No je une biele zornade, vuê, par mê e par Contecurte, e par tancj di nô contecurtârs che lu vin cognossût, ancje se no simpri di persone. Frank Spada nus à saludât par simpri, un mês fa, e jo soi vignût a savêlu dome cumò, e di sigure cualchidun di voaltris lu sta scuvierzint cun chestis riis. Si jerin pierdûts [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît