Salvadis a stâ dongje

O vin gust di pandi une piçule gnove leterarie che inten al nestri Ostîr, ma la cjapìn come scuse par inviâ ancje une riflession sui temis che a son une vore dongje ai nestris. Si fevele di Premis Leteraris, e in particolâr, la gnove e je che il nestri Ostîr, stiçât de Coghe, al è stât finalist intune manifestazion inmaneade [...]

Lei dut

Pôrecurte Day- La Croniche

Ben po… O vin cetantis robis di contâ, di chest Contecurte Day di pôre che si è davuelzût sabide stade, a Codroip, che no savìn di dulà scomençâ e di sigure o dismentearin cualchidune. Ma insome… cirin di contâus il plui pussibil de serade, par cui che nol jere e par cui che al jere, ma al à gust di [...]

Lei dut

Bisest in Cort!

E dopo jessi tornâts in vore cu lis contis, la prossime setemane o tornìn ancje in cjar e vues (a proposit, o vin zontât un gnûf event inte sezion spetacui). E lus fasìn un pôc a la volte, cuntun event che al somee une presentazion di libri, ma cirarìn di meti dongje un pocje di Ostarie. Si che, LUNIS AI [...]

Lei dut

In cjar e vues!

Forsit cualchidun di voaltris plui babio, o plui curiôs, si sarà bielzà inacuarzût de gnove, ma cumò e je vignude la ore di un biel anunzi in pompe magne. Al è un biel pôcs di mês che l’Ostîr e soredut chê puarete de Sartore i lavorin parsore, e al è ancjemò un biel pôc di lavôr di fâ, ma chel [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît