Melancholia

Une scjate di bande cuntun disen: une cjasute di montagne cun pins e un sotbosc cun foncs Amanita muscaria.
O soi sierât in cjase. Te cjase dal borc de Ledre. Fûr al è l’ort cun grandis verzis-ultracorpi. Do you remember the Earth invasion?
O cjali chel disen e chel scûr bosc e o sprofondi te malinconie.
O ai di lâ fûr fûr fûr… a zuiâ.
Mê mari e mê agne no vuelin che o ledi a zuiâ cun Anute e la sô amie.
Mê mari e mê agne a àn dit a Anute che jo no pues vignî fûr: o ai di jessi lavât e po o ai di lâ tal jet.
O soi sierât in cjase. Te cjase dal borc de Ledre.
Parcè cjalâ chel bosc te scjatute di bande?
Mi ven ancjemò plui malinconie!
Cîl scûr, pins e Amanita muscaria e chê cjasute spierdude.
Melancholia… no tu mi lassis mai!

di Checo Tam
#895

1 comments On Melancholia

  • Une puare scjatulute di bande cuntun dissen di libertât a favorî i parelâts pinsîrs di libertât dal Checo, e la so capacitât di ripuartaju su cjarte, cuntun mût origjnâl di guida le pene che dome lui sa falu. Lussian .

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît