Mandi Bepi

Al è un mont strani, chel di internet.
Si cognòs int che no si sarès mai cognossût cence, ma inte stesse maniere no si sa nie di lôr a mancul chê simpri internet nol rivi in aiût. E cussì, in chescj dîs, o sin vignûts a savê une gnove che no à nie di biel, e come za altris voltis nus è capitât di fâ,
nus tocje saludâ par simpri un contecurtâr.
Il nestri Bepi Zefon, che ti tancj agns al jere a stâ in Lombardie, tal imprim dal mês di lui, al è lât a viodi plui di dongje cualchidune di chês stelis e di chei planets, che tantis voltis nus à contât.
Al pôc ce dî, al jere un presince biele, e persone curiose, che nus à tignût companie cu lis sôs contis e cun plui di cualchi cjacarade, vie mail. Par me, podopo, che o vevi scuviert che al jere origjinari di Talmassons, il paîs di mê none, al jere un gust in plui sintîlu contâ i siei ricuarts di chês bandis.

Lu saludìn ducj, cun corôt e displasê, ancje noaltris de Ostarie,

3 comments On Mandi Bepi

  • Mandi Bepi, cumò di lassu dongje lis tôs stelis puartinus le lôr lûs a guidâ i nestris pas.Lussian

  • Simpri al passe co si sint che cualchidun nus lasse, di rifleti che ducj o sin su la stesse strade.
    E nol reste altri che di dî un Requiem.
    Mandi Bepi.

  • Bepi, sacrament ancje tu. Cheste, propit tu varessis podûd rimandale. Ma se chest al jere il to destin, nissun al podeve fermalu. Mandi Bepi e no dismenteati di fevelâ par Furlan ancje in Paradîs.
    PS. condoleanze a dute la so int.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît