CC24Avrîl#02 – Vôs di… coridôr

#02 – Vôs … di coridôr Jo no soi une caghesot, ma mi è capitade une di restâ! No soi di prin pêl, lavôrs precaris in struturis sociâls, ma daûr de scuele de mê famee no mi displâs dâur une man a chescj nonos dislidrisâts. Cussì mi capite di cumbinâ un gnûf puest di vore sù pes culinis de Morene. [...]

Lei dut

CC24Fevrâr#03 – Visiti di Mariute!

#03 – Visiti di Mariute! None Mariute e jere une sclese lizere, come fuee di bosc d’Atom. In stagjon, e inforcjave la biciclete, par vignî jù in plane a cjatâ sô fie maridade e i siei nevôts. Fede sane, insedade, un fi muini e passion pe Bibie (che nus leieve par indurmidînus), e pasave ben siet cimitieris prin di rivâ [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît