In polse

Contecurte dopo cheste bissebove di contis di chestis ultimis setemanis, e va in polse par un pôc, par tornâ plene di snait cul clip di Setembar. Mandi a ducj!

Mandi Frank

No je une biele zornade, vuê, par mê e par Contecurte, e par tancj di nô contecurtârs che lu vin cognossût, ancje se no simpri di persone. Frank Spada nus à saludât par simpri, un mês fa, e jo soi vignût a savêlu dome cumò, e di sigure cualchidun di voaltris lu sta scuvierzint cun chestis riis. Si jerin pierdûts [...]

Lei dut

Pît di Pagjine dal sît