fbpx

Contis di famee a Chiopris

A rive la vierte e ancje il vuestri Ostîr al tache a metisi in vore. Ve chi, par scomençâ, une presentazion dal sô libri vieri, Contis di famee,  fate a Chiopris, Vinars di sere, ai 10 di cheste setemana, cuntune cjacarade cun Timothy Dissegna Par cui che al è di chês bandis E ve chi l’event su facebook di condividi, [...]

Lei dut

Ce contìno a San Marc

Mandi a ducj, contecurtârs e prudeladôrs di Contecurte. Vuê o vin une super gnove che e rivuarde la nestre Ostarie! Vinars che al ven, ai 22 di Avrîl, inte suaze de fieste dal paîs dute furlane inmaneade a San Marc (chel di Merêt di Tombe, par capîsi) e je stade metude adun une super serade, cun dentri nuiemancul che la [...]

Lei dut

Contecurte Day – la disfide

Il prin Contecurte day al è vignût cussì ben, ma cussì ben, che… o vin pensât di tornâ a fâlu! E alore, in gracie dal Comun di Udin e des manifestazions pe Fieste de Patrie dal Friûl, MARTARS AI 5 DI AVRÎL li de BIBLIOTECHE JOPPI, A UDIN, tor 6 sot sere, il vuestri Ostîr cu la sô combricule di [...]

Lei dut

Site Footer