Un spetacul di contis e…

Mandi Contecurtârs! L’Ostîr, come chei plui innomenâts, al è jessût cul gnûf libri di contis e al à tacât nuiemancul che la tournee di prensentazions, ma o savês che a lui lis presentazions no i plasin plui di tant e al à miôr meti adun spetacui. Dopo i strepitôs sucès des seradis di Udin e Cjarlins, insieme cui doi amîs [...]

Lei dut

Contis di famee a Chiopris

A rive la vierte e ancje il vuestri Ostîr al tache a metisi in vore. Ve chi, par scomençâ, une presentazion dal sô libri vieri, Contis di famee,  fate a Chiopris, Vinars di sere, ai 10 di cheste setemana, cuntune cjacarade cun Timothy Dissegna Par cui che al è di chês bandis E ve chi l’event su facebook di condividi, [...]

Lei dut

Pît di pagjine dal sît