La contentece

Enio Caisâr al è stât pal mont di frut in sù. In fornâs, di siet vot agns. E tes minieris di cjarvon, di grant. Cence contâ la cumbinazion di lâ pal mont che in zoventût la puare int e à vût in timp di vuere. Za in etât, al jere stât a vore in feriere pes Gjermaniis. Une sere, o [...]

Lei dut

Procreâ 1

Sì, a son dificii di imagjinâ chei doi… Forsit a son dome un grum no ben definît di particulis atomichis. Forsit a vivin su NGC 451 o su cualchi quasar, miôr, ce che nô o viodìn cumò come quasar… Ma sì, dai…dingji a chei doi un biel aspiet marzian cun piel verde e antenonis e fasìnju fevelâ… o ancje… fasìn [...]

Lei dut

L’ultin pinguin

Plevan di Sante Marie, tai agns cincuante sessante dal Nûfcent, al è stât pre Domeni Paschini di Verzegnis. Al veve insegnât gjeografie tal seminari di Udin e il so studi al spicave tes gjitis inviadis cu la int dal paîs, a viodi il mont. Biel planc, si meteve il pît fûr de miserie in chei agns, ma distès no jerin [...]

Lei dut

Siops

Lu veve gjenerât lui. Lu veve gjenerât lant daûr de sô imagjin, stant atent che la someance e fos il plui pussibil perfete. Lu veve gjenerât e cumò lu cjalave di adalt, intant che al faseve lis sôs volontâts, plen di pensîrs. ‘Sef nol veve volût lâ a messe di miezegnot. Al jere restât a cjase di bessôl, sentât da [...]

Lei dut

La purcitade

  Mê mari mi à sveât a buinore: “Paulin jeviti, vuê si cope il purcit e no tu vâs a scuele!”. A jerin un pôcs di dîs ch’o sintivi in cjase che al è rivât il moment. Il purcit aromai al pese plui di un cuintâl e mieç e al è pront. Un pôc mi displâs parcè che al è [...]

Lei dut

Site Footer