fbpx

Mateçs

P. Rubens – Doi satirs Al capitave un moment, un marilamp, intal troi sflandorôs dal so incjocâsi, dulà che il voli, di mugnestri si faseve ferbint, il ros i grampave i smursiei e un riduçâ di bintar, di framieç dal bosc de sô barbe riçote, ti sbusave il cûr e ti robave un colp, un sôl, lassanti scaturît e confûs, [...]

Lei dut

Mystical East

Al sintive chê vôs tor mieze gnot: chê vôs cussì sensuâl… chê vôs di une zovine che e comentave chei films a chel festival dal cine dal Est. Lui, Toni, e i siei amîs, Valter, Jacum e Barbarossa, ducj cui stes ocjâi cu la montadure nere une vore sixties, ducj cu la stesse passion… i manga, i anìme, Capitan Harlock, [...]

Lei dut

L’om su la casse

Ta chel frêt Dicembar l’aiar al sivilave fuart, al urlave: un berli spaventôs, come di tancj spirts. A un dât moment un dai scûrs dal coredôr si spalancà fasint vierzi ancje la puarte de cjamarute dulà che la piçule Dine e durmive cun sô sûr. Il pai al veve sintût il rumôr dai scûrs che a sbatevin e si jere [...]

Lei dut

Rineât

– Lassaitlu stâ! Fedêi, judaitmi! – Tasêt, predi: vô, tes vuestris bielis citâts, no savês nuie di ce che o vin di scombati, nol è scrit nuie tai vuestris biei libris. O sês pene rivât, ma se o restarais ca sù di nô par cualchi an o ‘ndi varès provis fin vonde. – O sês lâts fûr di sintiment! Cumò [...]

Lei dut

Site Footer