CorseCurteSetembar#01 – Il pestel

#01 – Il pestel

Dentri inta Capele Sistine, cul nâs par aiar, no finìs di scaturîmi devant di tante bielece.
O met i voi su la parêt sud.
– Mosè – mi cibiscje une vos sutile li dongje – Perugino e Botticelli – e zonte.
Mi volti par disi graciis, ma nol è nissun. O ben: e je tante int che cui savê!
Cumò la parêt nord.
Ancjemò chê vôs: – I apuestui. Ghirlandaio.
E mi sint tirâ la manie de gjachete. Cheste volte mi ziri a colp e lu viot. Al è un frut. Al varà poc sù poc jù dîs agns. Al à in man un pestel.
Ce vuelial vê? Dutun colp nol lu viot plui. Miôr cussì. No vuei che nuie al vedi di distrâimi, cumò che o ai di amirâ, sul sufit, la man di Diu che e cree Adam.
Se nol è, ancjemò une volte une tirade di gjachete: – La creazion dal om. Michelangelo – mi mostre cul so pestel.
Ma insome!
– Ce vuelistu vê? – cheste volte i feveli – Cui sêstu?
Al mi cjale cun voi cussì pençs che no soi bon di gjavâmi vie.
– Jo o jeri un pestepolvar – al mi mostre il pestel.
– Ce robe? Un peste ce?
– Un peste polvar. Viodistu chei biei colôrs, celest, rose, grîs, viole, cjaliu ben. A son fats cul marmul.
– Cul marmul?
– Cun diviersis cualitâts di marmul. Cul polvar di marmul. Lu masanavi jo, il marmul. Cun chest pestel dentri intun mortâr di piere. Se tu savessis il polvar che al faseve, un polvariç sutîl. Che al si tacave intai cjavei.
Cence volê mi puarti la man sul cjâf. O ai lavât i cjavei vuê di matine, a son nets.
Il frut al fâs une sorte di muse di ridi.
– Si pues vivi ancje cui cjavei sporcs. Ma il polvar nol si fermave intai cjavei.
No vuei sintî ce che al à dîmi cumò. No vuei sintî, ma lu sint.
– Al lave intai polmons, il polvariç. E jo o tossevi. O ai tossût dute la vite, une tos triste che mai.
O cîr une peraule di dî, ma no cjati nuie di sest.
– O soi muart a dodis agns. Cui polmons plens di chel polvar, plens di chê tos.
Al ponte il pestel viers la parêt ovest, chê daûr dal altâr: – Viodistu? Viodistu ce biel? Ce biei colors! Il judizi universâl. Michelangelo. Vere che e je une opare mestre?

di ***
#1***

3 coments On CorseCurteSetembar#01 – Il pestel

Lasse une rispueste:

La tô direzion di pueste eletroniche no sarà publicade.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pît di pagjine dal sît